Iedere werkgever wil graag dat hun medewerkers gezond leven. Dat verlaagt het ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit.

Zowel vanuit preventie als bij re-integratie trajecten kan leefstijlcoaching een interventie zijn om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Als vitaliteitscoach kan ik samen met de medewerker werken aan de balans zodat de medewerker zich weer fit en vitaal voelt.

Een individueel coachtraject is volledig afgestemd op de wensen en doelen van werknemer en werkgever. Een traject kan zowel worden ingezet voor medewerkers die vanuit preventief oogpunt willen werken aan hun vitaliteit en/of gezondheid, maar ook voor medewerkers die disbalans ervaren, reeds zijn uitgevallen of leefstijl- of stress gerelateerde klachten hebben.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te plannen.

De tarieven voor werkgever zijn altijd exclusief BTW en eventuele reiskosten. Als een medewerker via de werkgever collectief verzekerd is bij Zilveren Kruis (present pakket), dan is een vergoeding voor een MARK coach wellicht mogelijk.

  Quick scan: organisatie in balans
  Vitale medewerkers werken in vitale teams, in vitale organisaties. Soms spelen er zaken in een organisatie waardoor de vitaliteit ver te zoeken is. Dit uit zich bijvoorbeeld in teruglopende omzetten, stress op de werkvloer, reactieve en afwachtende medewerkers, een toename van het ziekteverzuim, ontevreden klanten, een toenemende achterstand op de concurrentie.

  De Quickscan “Organisatie in Balans”™ is een unieke methodiek waarmee je de pijnpunten binnen en team of organisatie in no-time inzichtelijk kunt maken en deze kunt transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

  Inhoud
  Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie. Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de kernoorzaken zijn van dit probleem. Hierna krijg je zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken zijn opgelost; Tot slot is het duidelijk wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren.

  Resultaten Quickscan:

  • Bewustzijn van de ‘gezondheid’ van de organisatie;
  • Inzicht in de oorzaken van problemen binnen de organisatie;
  • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnenuit;
  • Duidelijkheid over hoe de balans in de organisatie verbeterd kan worden;
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen,
  • Vijf dimensionale aanpak, kort tijdbestek (een dagdeel, bij grotere groepen maximaal 1 dag).

  Ik ga hierover graag met je in gesprek.

  Voor bedrijven wordt een traject op maat samengesteld. Aan de hand van de vraag of afspraken zal een offerte gemaakt worden.

   

   

  quickscan mark

  5 + 2 =